Người Việt mua gần 2,6 triệu xe máy Honda trong năm 2019

Người Việt mua gần 2,6 triệu xe máy Honda trong năm 2019

Chủ nhật , 26/02/2021 | 19:17

Trong năm 2019, lượng xe máy bán ra của Honda Việt Nam đạt gần 2,6 triệu xe, tăng 0,2% so với năm trước đó và chiếm gần 80% thị phần của toàn thị trường xe máy...