Hướng dẫn kết nối điện thoại smartphone trên Piaggio Medley 2020

Hướng dẫn kết nối điện thoại smartphone trên Piaggio Medley 2020

Chủ nhật , 04/04/2020 | 16:11

Một trong những tính năng mới trên Piaggio Medley 2020 là kết nối với điện thoại thông minh.