Hơn 50 triệu chọn Honda SH Mode CBS hay Yamaha Grande 2019?

Hơn 50 triệu chọn Honda SH Mode CBS hay Yamaha Grande 2019?

Thứ hai , 19/07/2019 | 23:22

Yamaha Grande 2019 với nhiều nâng cấp đáng chú ý giờ đây sẽ chính thức cạnh tranh với Honda SH Mode tại thị trường Việt Nam.