Honda Việt Nam bán hơn 2,1 triệu xe máy trong năm tài chính 2017

Honda Việt Nam bán hơn 2,1 triệu xe máy trong năm tài chính 2017

Thứ ba , 08/12/2019 | 18:39

Kết thúc năm tài chính 2017 (tính từ tháng 4/2016 đến tháng 3/2017), Honda Việt Nam (HVN) tiêu hụ 2,17 triệu xe máy, chiếm 69,3% thị phần.