Mercedes S600 Pullman Guard và Maybach 62S của Kim Jong-un trên phố HN

Mercedes S600 Pullman Guard và Maybach 62S của Kim Jong-un trên phố HN

Thứ sáu , 21/08/2019 | 15:07

Chiếc Mercedes-Benz S600 Pullman Guard và Maybach 62S đưa chủ tịch Kim Jong-un từ khách sạn Melia đến phủ chủ tịch bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt...