Lexus RZ có bản tiêu chuẩn mới: dùng hệ dẫn động cầu trước, đi tối đa 599 km

Lexus RZ có bản tiêu chuẩn mới: dùng hệ dẫn động cầu trước, đi tối đa 599 km

Thứ hai , 06/12/2023 | 11:20

Dòng sản phẩm Lexus RZ đang được mở rộng khi hãng xe Nhật giới thiệu bản RZ 300e tiêu chuẩn tại thị trường quê nhà.