Trải nghiệm dịch vụ Sạc pin lưu động 24/7 của VinFast với chi phí chỉ 50 nghìn đồng

Trải nghiệm dịch vụ Sạc pin lưu động 24/7 của VinFast với chi phí chỉ 50 nghìn đồng

Thứ ba , 27/03/2023 | 15:20

Trải nghiệm dịch vụ Sạc pin lưu động 24/7 của VinFast với chi phí chỉ 50 nghìn đồng.