Nissan Versa Note 2015 có giá từ 14.990 USD

Nissan Versa Note 2015 có giá từ 14.990 USD

Thứ năm , 31/05/2020 | 15:24

Với một vài trang bị tiêu chuẩn mới, Nissan Versa Note 2015 tăng giá nhẹ thêm 200 USD.