Khan hàng, Toyota Land Cruiser tiếp tục tăng giá gần 100 triệu tại Việt Nam

Khan hàng, Toyota Land Cruiser tiếp tục tăng giá gần 100 triệu tại Việt Nam

Thứ hai , 07/12/2023 | 20:42

Đây là lần thứ 2, Toyota Land Cruiser 2022 được điều chỉnh tăng giá bán tại thị trường Việt Nam. Hiện tại, mức giá khởi điểm của mẫu “Xe Chủ tịch” này là từ 4,196 tỷ đồng anh em...