Tokuo Fukuichi: Thiết kế xe giống như chơi bóng đá

Tokuo Fukuichi: Thiết kế xe giống như chơi bóng đá

Thứ sáu , 05/03/2021 | 11:32

Nói Tokuo Fukuichi đang nắm trong tay tương lai của Toyota không phải là quá lời. Ông hiện là Giám đốc Bộ phận thiết kế trong tập đoàn Toyota và chịu trách nhiệm về thiết kế của khoảng 8 triệu xe mỗi...