Toyota Land Cruiser Heritage Edition 2020 chốt giá 89.040 USD

Toyota Land Cruiser Heritage Edition 2020 chốt giá 89.040 USD

Thứ sáu , 12/07/2020 | 06:00

Phiên bản đặc biệt Toyota Land Cruiser Heritage Edition 2020 được giới thiệu hồi tháng 1/2019 tại Mỹ tuy nhiên đến nay mới chính thức có giá bán.