Bảng giá các mẫu xe Isuzu tháng 4/2018

Bảng giá của của các mẫu xe Isuzu trên toàn lãnh thổ Việt Nam đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10% (VAT) trong tháng 4/2018.

Bảng giá các mẫu xe Isuzu tháng 4/2018 isuzu-thang4-2.jpgBảng giá các mẫu xe Isuzu tháng 4/2018 isuzu-thang4-1.jpg

NhonVT (forum.autodaily.vn)