Bảng giá các mẫu xe Isuzu tháng 6/2018

Bảng giá của của các mẫu xe Isuzu trên toàn lãnh thổ Việt Nam đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10% (VAT) trong tháng 6/2018.

Bảng giá các mẫu xe Isuzu tháng 6/2018 isuzu-thang6-2.jpgBảng giá các mẫu xe Isuzu tháng 6/2018 isuzu-thang6-1.jpg

NhonVT (forum.autodaily.vn)