Những HEAD Honda xuất sắc nhất trong hoạt động đào tạo LXAT Quý III/2019

Với sự tích cực triển khai các chương trình, chỉ trong ba tháng 7, 8, 9 năm 2019, hoạt động Lái xe an toàn (LXAT) của Honda Việt Nam và các HEAD thực sự sôi nổi với sự gia tăng mạnh mẽ cả về số lượng chương trình và số học viên được đào tạo.

Theo đó, trong Quý III, đã có 3.247 chương trình được tổ chức cho 925.720 học viên cả nước, trong đó các HEAD khu vực phía Nam đã có 1.294 chương trình (chiếm 39,85%)  đào tạo cho 338.660 học viên (chiếm 36,58%), tại miền Bắc, có 1.223 chương trình (chiếm 37,67%) đào tạo cho 394.098 người (chiếm 42,57%) và tại miền Trung, có 730chương trình (chiếm 22,48%) đào tạo cho 192.962 người (chiếm 20,84%).

Những HEAD Honda xuất sắc nhất trong hoạt động đào tạo LXAT Quý III/2019 head-vinamotor-gia-bay-huong-dan-khach-hang-lai-xe-an-toan.jpg

HEAD Vinamotor Gia Bảy hướng dẫn khách hàng lái xe an toàn

Tại khu vực phía Bắc, HEAD Vinamotor Gia Bảy tại Thái Nguyên là HEAD có hoạt động LXAT tích cực nhất quý III, tổ chức 22 chương trình cho 5.895 khách hàng và học sinh. Tại miền Trung,  HEAD Gia Bảo Long tại Đắk Nông tổ chức 22 chương trình đào tạo cho 7.950học sinh các cấp và người dân địa phương. Và tại khu vực phía Nam xuất sắc nhất quý là HEAD Kim Điệp #3 thuộc Kiên Giang khi triển khai 27 chương trình cho 1.921 khách hàng và học sinh các cấp.

Danh sách chi tiết các HEAD xuất sắc nhất trong tháng 7, 8, 9 và quý III năm 2019 trong hoạt động LXAT:

Thời gian

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

Tháng 7/2019

HEAD Tiến Dũng

HEAD Trung Thạch #10

HEAD Kim Điệp #2

Tháng 8/2019

HEAD Vinamotor Gia Bảy

HEAD Lộc Thịnh

HEAD Kim Điệp #3

Tháng            9/2019

HEAD Ngôi Sao #1

HEAD Gia Bảo Long

HEAD Tân Thành #1

Quý III/2019

HEAD Vinamotor Gia Bảy

HEAD Gia Bảo Long

HEAD Kim Điệp #3

Honda Việt Nam đẩy mạnh đào tạo lái xe an toàn trong cộng đồng

Trang Nguyễn (forum.autodaily.vn)