Các HEAD Honda xuất sắc nhất trong hoạt động đào tạo LXAT Quý 1/2022

Nhằm ghi nhận những đóng góp của các Cửa hàng trong hoạt động đào tạo LXAT, Honda Việt Nam (HVN) đã đánh giá và tuyên dương các HEAD thuộc 3 miền Bắc – Trung - Nam có hoạt động tích cực nhất trong tháng 3 cũng như quý 1/2022.

Trong quý 1/2022, hoạt động đào tạo LXAT của HVN và các HEAD bùng nổ, không chỉ với sự gia tăng mạnh mẽ cả về số lượng chương trình và số học viên được đào tạo, mà còn với các hình thức tổ chức đào tạo linh hoạt, cả trực tiếp và trực tuyến. Theo đó, đã có gần 1.400 chương trình được tổ chức cho hơn 64 nghìn học viên trên cả nước.

Các HEAD Honda xuất sắc nhất trong hoạt động đào tạo LXAT Quý 1/2022 head-tam-anh-huong-dan-doi-mu-bao-hiem.JPG

HEAD Tâm Anh hướng dẫn đội mũ bảo hiểm

Con số ghi nhận tại mỗi vùng miền là 470 chương trình (chiếm 34%) tại các HEAD khu vực miền Bắc, 259 chương trình (chiếm 19%) tại các HEAD khu vực miền Trung và số lượng chương trình tại các HEAD khu vực miền Nam là 659 chương trình (chiếm 47%).

Tại miền Bắc, HEAD Thắng Lợi #1 (TP Hà Nội) là HEAD có hoạt động LXAT tích cực nhất quý với 12 chương trình. Tại miền Trung là HEAD Tâm Anh #2 (tỉnh Lâm Đồng) với 10 chương trình đào tạo. Và tại miền Nam, xuất sắc nhất quý là HEAD Kim Điệp (tỉnh Kiên Giang) với 17 chương trình được triển khai.

HVN xin tuyên dương các HEAD xuất sắc nhất trong tháng 3 và Quý 1/2022 trong hoạt động LXAT như sau:

Thời gian

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

Tháng 3/2022

HEAD Hưng Thịnh #4

Tỉnh Thái Bình

HEAD Tâm Anh #2

Tỉnh Lâm Đồng

HEAD Tường Nguyên #2

TP Hồ Chí Minh

Quý 1/2022

HEAD Thắng Lợi #1

TP Hà Nội

HEAD Tâm Anh #2

Tỉnh Lâm Đồng

HEAD Kim Điệp

Tỉnh Kiên Giang

Trang Nguyễn (Forum.autodaily.vn)