Những HEAD Honda xuất sắc nhất trong hoạt động đào tạo LXAT quý IV/2019

Những HEAD Honda xuất sắc nhất trong hoạt động đào tạo LXAT quý IV/2019

Thứ hai , 28/05/2020 | 12:19

Với sự tích cực triển khai các chương trình, chỉ trong ba tháng 10, 11, 12 năm 2019, hoạt động LXAT của Honda Việt Nam và các HEAD thực sự sôi nổi với sự gia tăng mạnh mẽ cả về số lượng chương trình...