Lái thử, đánh giá Mitsubishi Xforce - Chạy chắc, mượt... nhưng treo sau hơi cứng!

Lái thử, đánh giá Mitsubishi Xforce - Chạy chắc, mượt... nhưng treo sau hơi cứng!

Thứ tư , 19/04/2024 | 19:08

Lái thử, đánh giá Mitsubishi Xforce - Chạy chắc, mượt... nhưng treo sau hơi cứng!