Giấy phép lái xe ở Việt Nam có bao nhiêu hạng?

Giấy phép lái xe ở Việt Nam có bao nhiêu hạng?

Thứ sáu , 24/05/2024 | 20:06

Hiện tại ở Việt nam giấy phép lái xe được phân ra rất nhiều hạng. Dưới đây là thông tin chi tiết về từng hạng giấy phép.