Mercedes E200 Exclusive vs. BMW 520i - Cuộc chiến xe Đức tầm giá hơn 2 tỷ

Mercedes E200 Exclusive vs. BMW 520i - Cuộc chiến xe Đức tầm giá hơn 2 tỷ

Thứ hai , 24/09/2023 | 01:47

Với tầm tiền hơn 2 tỷ đồng thì Mercedes E200 Exclusive và BMW 520i là những lựa chọn đáng lưu tâm.