Một ngày trải nghiệm cùng Porsche Panamera

Một ngày trải nghiệm cùng Porsche Panamera

Thứ sáu , 19/08/2019 | 05:20

Trên hành trình phát triển, Porsche luôn duy trì giá trị cốt lõi của thương hiệu: thách thức rào cản, phá vỡ mọi định kiến. Xuất phát từ những giá trị cốt lõi này, dòng xe Porsche Panamera đã ra...