Chạy quen xe có ADAS nó "nghiện", không muốn đổi lên dòng xe phân khúc cao không có ADAS!

Chạy quen xe có ADAS nó "nghiện", không muốn đổi lên dòng xe phân khúc cao không có ADAS!

Thứ tư , 21/07/2024 | 17:26

Chạy quen xe có ADAS nó "nghiện", không muốn đổi lên dòng xe phân khúc cao không có ADAS!