7 tháng đầu năm 2017, Ford Việt Nam bán 16.789 xe 

7 tháng đầu năm 2017, Ford Việt Nam bán 16.789 xe 

Thứ bảy , 26/02/2024 | 03:50

Kết quả kinh doanh trong tháng 7 đã góp phần thúc đẩy doanh số cộng dồn từ đầu năm của Ford tăng 3%, tương đương với 16.789 xe bán ra.