Ford Việt Nam tổ chức “Ngày hội vui chơi, em học làm thợ”

Ford Việt Nam tổ chức “Ngày hội vui chơi, em học làm thợ”

Thứ tư , 19/07/2019 | 06:32

Ford Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Ngày hội vui chơi, em học làm thợ” dành cho trẻ em từ 5-14 tuổi tại khuôn viên nhà máy Ford Hải Dương.