Nhân viên Ford Việt Nam cùng Quỹ Ford giúp đỡ cộng đồng chống dịch Covid-19

Nhân viên Ford Việt Nam cùng Quỹ Ford giúp đỡ cộng đồng chống dịch Covid-19

Thứ sáu , 15/04/2021 | 02:29

Quỹ Ford của Tập đoàn Ford Motor vừa phát động hai hoạt động xã hội đặc biệt dành cho nhân viên Ford trên toàn thế giới hỗ trợ chống dịch Covid-19.