Ford Việt Nam phát động chuỗi sự kiện Còi Show 2019

Ford Việt Nam phát động chuỗi sự kiện Còi Show 2019

Thứ tư , 15/04/2021 | 03:37

Đánh dấu năm thứ 12 của chương trình “Hướng dẫn Lái xe An toàn và Thân Thiện với Môi trường" (DSFL), Ford Việt Nam chính thức phát động chuỗi sự kiện trải nghiệm An toàn Giao thông và Nhạc hội sinh...