Ford Việt Nam triển khai chương trình “Tháng chăm sóc khách hàng”

Ford Việt Nam triển khai chương trình “Tháng chăm sóc khách hàng”

Thứ năm , 21/07/2019 | 10:00

Ford Việt Nam triển khai chương trình “Tháng chăm sóc khách hàng” từ trung tuần tháng 4 đến 31/05/2018 tại hệ thống đại lý và chi nhánh của Ford Việt Nam trên toàn...