Bảng giá các mẫu xe Ford trong tháng 3/2018

Bảng giá các mẫu xe Ford trong tháng 3/2018

Thứ tư , 15/04/2021 | 03:14

Bảng giá của của các mẫu xe Ford trên toàn lãnh thổ Việt Nam đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10% (VAT) trong tháng 3/2018.