Những hình ảnh ấn tượng 3 chặng đầu hành trình Gumball 3000 2015

Những hình ảnh ấn tượng 3 chặng đầu hành trình Gumball 3000 2015

Thứ sáu , 15/12/2019 | 02:40

Kết thúc 3 chặng đầu tiên hành trình Gumball 3000 2015, đoàn siêu xe di chuyển bằng máy bay qua Thái Bình Dương để tiếp tục rong ruổi trên đất Mỹ.