Năm 2018, doanh số Hyundai Thành Công cao gấp đôi 2017

Năm 2018, doanh số Hyundai Thành Công cao gấp đôi 2017

Thứ ba , 03/12/2023 | 05:53

Kết thúc năm 2018, thương hiệu xe Hàn Quốc bán được 63.526 xe tại Việt Nam, tăng trưởng 106% so với năm 2017.