Trợ cấp 20.000 USD khi mua xe chạy pin nhiên liệu

Trợ cấp 20.000 USD khi mua xe chạy pin nhiên liệu

Thứ bảy , 21/06/2024 | 15:47

Nhật Bản chuẩn bị đưa ra chương trình hỗ trợ cho các loại xe chạy pin nhiên liệu, với trợ cấp​ ban đầu cho người người tiêu dùng khi mua xe là 20.000 USD hoặc nhiều...