Hyundai Tucson 2022 tự ra vào điểm đỗ như BMW, Mercedes

Hyundai Tucson 2022 tự ra vào điểm đỗ như BMW, Mercedes

Thứ ba , 04/06/2023 | 14:12

Một trong những công nghệ đáng chú ý trên Hyundai Tucson 2022 là hỗ trợ ra vào điểm đỗ thông minh.