Việt Nam muốn dựng thêm hàng rào siết ôtô nhập khẩu

Việt Nam muốn dựng thêm hàng rào siết ôtô nhập khẩu

Thứ tư , 24/09/2023 | 00:00

Hàng rào kỹ thuật sắp được dựng lên để quản lý chất lượng ôtô nhập khẩu nhưng phải phù hợp với cam kết quốc tế.