Nhiếp ảnh gia mê Vespa: 30 năm dành trọn tình yêu cho "chú ong bầu"

Nhiếp ảnh gia mê Vespa: 30 năm dành trọn tình yêu cho "chú ong bầu"

Chủ nhật , 11/05/2021 | 16:29

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hải Đông dành trọn tình yêu cho "chú ong bầu" Vespa gần 30 năm qua.