Piaggio có Giám đốc Thị trường mới tại Việt Nam

Piaggio có Giám đốc Thị trường mới tại Việt Nam

Thứ ba , 08/03/2021 | 03:38

Vừa qua (19/9), Piaggio Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm nhân sự mới - ông Marco Noto La Diega vào vị trí Giám đốc Thị trường Việt Nam của Piaggio Việt Nam.