Taycan: Chú ngựa dũng mãnh của Porsche

Taycan: Chú ngựa dũng mãnh của Porsche

Thứ ba , 05/07/2020 | 10:37

Porsche chính thức đặt tên cho mẫu xe điện ý tưởng “Mission E” là Taycan, mang ý nghĩa “chú ngựa dũng mãnh”, “, tương đồng với hình tượng chú ngựa ở vị trí trung tâm trong biểu tượng Porsche ra đời...