Tháng 6 kỷ lục của Ford Việt Nam

Tháng 6 kỷ lục của Ford Việt Nam

Thứ bảy , 07/12/2019 | 12:06

Ford Việt Nam vừa công bố doanh số bán hàng nửa đầu năm 2014 rất khả quan với kỷ lục về doanh số bán hàng tháng 6 và Quý 2 sáng sủa.