Video: Cái kết đắng của xe máy đứng chắn đường ô tô

Video: Cái kết đắng của xe máy đứng chắn đường ô tô

Thứ hai , 26/02/2018 | 02:13

Đỗ xe ở phần đường ngược chiều, người thanh niên vẫn đủng đỉnh ngồi trên xe máy và không có ý định tránh đường cho ô tô đi.