Video: Cái kết đắng của xe máy đứng chắn đường ô tô

Video: Cái kết đắng của xe máy đứng chắn đường ô tô

Thứ hai , 03/03/2021 | 19:13

Đỗ xe ở phần đường ngược chiều, người thanh niên vẫn đủng đỉnh ngồi trên xe máy và không có ý định tránh đường cho ô tô đi.