Video: Cái kết đắng của xe máy đứng chắn đường ô tô

Video: Cái kết đắng của xe máy đứng chắn đường ô tô

Thứ hai , 06/06/2020 | 20:53

Đỗ xe ở phần đường ngược chiều, người thanh niên vẫn đủng đỉnh ngồi trên xe máy và không có ý định tránh đường cho ô tô đi.