Cảm hứng sáng tạo nên Vespa Primavera Sean Wotherspoon

Cảm hứng sáng tạo nên Vespa Primavera Sean Wotherspoon

Thứ sáu , 19/05/2024 | 20:28

Với số lượng giới hạn chỉ 50 chiếc tại Việt Nam, Vespa Primavera Sean Wotherspoon khẳng định một phong cách di chuyển mới dành cho những cái tôi nghệ sĩ, đậm cá tính và sáng tạo vượt giới hạn....