Piaggio Việt Nam có Tổng Giám đốc mới

Piaggio Việt Nam có Tổng Giám đốc mới

Thứ năm , 03/06/2020 | 00:07

Kể từ 27/4/2017, ông Gianluca Fiume sẽ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch và Tổng Giám Đốc của Piaggio Việt Nam kiêm Phó Chủ Tịch Tập đoàn phụ trách khu vực Châu Á TBD mảng xe hai...