Đã tìm ra khách hàng nhận túi Hermès Birkin từ Maserati

Đã tìm ra khách hàng nhận túi Hermès Birkin từ Maserati

Thứ hai , 24/08/2019 | 02:44

Maserati và Hermès Birkin, khi cuộc sống thượng lưu không định nghĩa bằng tiền.