Thông tin mới về BMW 7-Series 2015

Thông tin mới về BMW 7-Series 2015

Thứ năm , 03/06/2020 | 19:56

Chủ tịch BMW, ông Norbert Reithofer, vừa tiết lộ một vài thông tin mới về mẫu 7-Series 2015.