Bridgestone“Lăn bánh an toàn” trở lại với người dân thủ đô

Bridgestone“Lăn bánh an toàn” trở lại với người dân thủ đô

Thứ sáu , 03/12/2023 | 17:36

Trong 3 ngày (25-27/05/2018), Bridgestone “Lăn bánh an toàn” trở lại với người dân thủ đô, đánh dấu chặng đường 03 năm liên tục và cột mốc lần thứ 05 diễn ra tại Hà...