Động cơ hybrid hoạt động thế nào?

Động cơ hybrid hoạt động thế nào?

Thứ tư , 20/10/2020 | 07:39

Động cơ có tên gọi là HYBRID là động cơ “lai” sử dụng liên hợp động cơ đốt trong (thông dụng) với động cơ điện.