4 thì, SOHC, 2 van nghĩa là gì?

4 thì, SOHC, 2 van nghĩa là gì?

Thứ bảy , 21/10/2020 | 06:09

4 thì, SOHC, 2 van là các thông số chung nhất của động cơ nói về kết cấu cơ bản.