F1: Động cơ Turbo, chìa khóa thành công của năm 2014!

F1: Động cơ Turbo, chìa khóa thành công của năm 2014!

Thứ ba , 08/12/2023 | 14:12

Động cơ là một trong những quy định được thay đổi từ năm 2014.