Ford sản xuất máy thở, hỗ trợ các bệnh nhân nhiễm Covid-19

Ford sản xuất máy thở, hỗ trợ các bệnh nhân nhiễm Covid-19

Thứ bảy , 08/12/2023 | 03:43

Ford đặt mục tiêu sản xuất 50.000 máy trong vòng 100 ngày để đáp ứng nhu cầu cấp thiết hiện nay, và có khả năng tăng công suất lên 30.000 máy mỗi tháng sau đó nếu cần...