Kết quả cuộc thi “Giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”

Kết quả cuộc thi “Giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”

Thứ hai , 17/06/2024 | 15:11

Honda Việt Nam và Vụ Giáo dục Trung học tổ chức thành công hội thi “Giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cho các em học sinh PTTH năm 2013.