Có bao nhiêu nước xe lưu thông bên trái?

Có bao nhiêu nước xe lưu thông bên trái?

Thứ bảy , 15/07/2020 | 11:39

Hiện có tổng cộng 76 quốc gia, cả quốc gia độc lập và lãnh thổ phụ thuộc mà ở đó, xe cộ lưu thông ở phía bên trái hướng đi.