Cuộc chiến âm thanh: LaFerrari vs Enzo

Cuộc chiến âm thanh: LaFerrari vs Enzo

Thứ bảy , 31/05/2020 | 13:33

Bạn sẽ chọn siêu xe nào: Ferrari LaFerrari công nghệ cao hay Ferrari Enzo? Điều đó có lẽ phụ thuộc vào tiếng pô của cặp siêu xe này.